یکی از خطرناک‌ترین تغییرات آب و هوایی، طوفان و گردباد می‌باشد که خسارات بسیار زیادی را به همراه دارد. اکنون مادی طراحی‌شده است که گردباد و طوفان شدید را به بازی GTA V می‌آورد و به بازی شما حس و حالی جدید و متفاوت می‌دهد. هنگامی‌که هوا رعدوبرق خواهد شد، این ماد فعال می‌شود و گردباد تشکیل می‌شود و تمامی افراد و خودروهای اطراف خود را از بین می‌برد. برای دانلود ماد گردباد برای GTA V با وب‌سایت گیم‌تودانلود همراه باشید.