داستان این بازی Batman Arkham Origins، به 5 سال قبل از وقایع سری‌های قبلی برمی‌گردد. در شب‌های ترسناک شهر گاتهام و به‌خصوص شب کریسمس، شخصی به نام Black Mask، طی بیانه‌ای به‌تمامی خلاف‌کاران اراذل و باش، وعده یک جایز نفیس درازای به قتل رساندن بتمن و تحویل دادن سر وی به این شخص، خلاف‌کاران سراسر شهر خود را آماده به قتل رساندن بتمن می‌کنند. در ادامه با ما همراه باشید.